Ziekmelden

Bij ziekte van uw zoon / dochter willen we graag dat u dit meldt aan de school. Dat kan door middel van onderstaand formulier.
Deze melding komt dan rechtstreeks bij de leerkracht van uw kind binnen.
(wilt u dit dan voor 8.25 uur doen) U kunt ook een telefonisch melding maken tussen 8.00 en 8.30 uur. Het gaat om een verplichte afwezigheidmelding.
Deze melding kan u doorgeven aan een ieder die de telefoon opneemt.
Telefoonnummer: 0522-461632