De School

De CNS is een open christelijke basisschool. Het christelijk geloof is dus het uitgangspunt van onze school. We bidden met elkaar en vertellen uit de bijbel. We vieren de christelijke feestdagen als Kerst, Goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren. We besteden ook aandacht aan Biddag en Dankdag.

Tegelijk hebben we een brede horizon. Iedereen is welkom. We vervullen als Christelijke Nationale School een taak in onze directe leefomgeving en in de maatschappij.
 
Op dit moment zijn we bezig met een herformulering van onze christelijke identiteit. We voeren hierover gesprekken met ouders, de Raad van Beheer en met elkaar als team. Deze herformulering zal rond de herfst van 2023 gereed zijn.