Jaarverslag MR 2017-2018

Jaarverslag MR. over het schooljaar 2017 – 2018 (tot nu toe) CNS Staphorst

Aldert houdt ons als MR. op de hoogte van de jongste ontwikkelingen, omdat hij zelf in het bestuur zit van het samenwerkingsverband 2203. (Meppel, Steenwijk, Hoogeveen)

Een punt van aandacht blijft de communicatie tussen bestuur en MR. Deze is de laatste tijd wel beter geworden. Omdat wij als MR instemming of advies moeten geven over bepaalde zaken is het goed om de vergaderingen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Dit gebeurt nu zo goed mogelijk. I.v.m. tijdsdruk is het niet altijd mogelijk alles op tijd onder ogen te krijgen, zoals de gang van zaken rond sollicitanten en de schoolgids.

Een aantal zaken die aan de orde zijn geweest:

 1. Formatie. MR. heeft ingestemd met het voorstel om in de loop van het cursusjaar 2017 2018 voor de zwangerschapsverloven van Lenette Veneman en Linda Baarslag twee bevoegde leerkracht te benoemen. Ook is er instemming geweest bij het benoemen van twee extra onderwijsassistenten en een administratief medewerkster. Er zijn dus dit schooljaar meer handen in de klas.
 2. Er is een nieuw jaarplan opgesteld. Deze zal steeds aan de veranderende situatie worden aangepast.
 3. Communicatie met onze achterban. We willen nadenken hoe we zaken betreffende medezeggenschap meer bij de ouders aanhangig kunnen maken.
 4. Vakantierooster. Ook ingestemd.
 5. Schoolzwemmen. Een derde serie van 6 lessen om het zwemmen op peil te houden voor kinderen van de bovenbouw is goed bevallen. Graag continueren. Er is voor de zwemlessen een veiligheidsprotocol opgesteld.
 6. Schoonmaak. Er is voorgesteld dat de school zeker twee maal per jaar door ouders schoongemaakt zal worden. Dit is ondertussen een keer gebeurd in de maand januari, naast de reeds bestaande avond vlak voor de zomervakantie. De opkomst viel nog een beetje tegen.
 7. Alle kinderen zijn van een veiligheidshesje voorzien. Binnenkort zal er een tweede bestelling plaatsvinden, omdat we door de eerste voorraad heen zijn.
 8. N.a.v. het oudertevredenheidsonderzoek is er door enkele leden van bestuur en Mr. het plan opgevat om een onderzoek te starten naar de behoefte aan een continurooster voor de school.
 9. De MR. bestaat momenteel uit 6 leden, 3 teamleden: Linda Baarslag, Conny Hofsink, Jessica Nijmeijer en Hans Grobbe en 3 ouders, Linda Bos-Mijnheer, Norman Gerrits en Berdine Harke.

  J.Grobbe