Sociale vaardigheidstraining

BerthaSociale vaardigheden zijn handelingen in sociale situaties die ertoe leiden dat er positieve reacties en gesprekken uit volgen. In de omgang met anderen, leren kinderen een groot aantal sociale vaardigheden en kunnen ze daardoor vriendschappen aangaan. Aansluiting bij leeftijdsgenoten is van groot belang voor kinderen. Het vinden van die aansluiting, vereist sociale vaardigheden en sociaal inzicht. Sommige kinderen slagen er niet in om dit voldoende te ontwikkelen. Zij hebben extra begeleiding nodig om te leren op een plezierige, ontspannen manier contacten aan te gaan en te onderhouden met leeftijdsgenoten. Door het ontbreken van sociaal vaardig gedrag kunnen kinderen emotioneel belemmerd worden en dit kan weer leiden tot leerproblemen. Er zijn verschillende manieren om kinderen die uitvallen op sociaal gebied, te helpen. Eén hiervan is de sociale vaardigheidstraining.

Op school wordt deze training gegeven door Bertha Wijnstra. Over de precieze gang van zaken, voor wat betreft de aanpak en opzet van deze training, worden de betreffende ouders/ verzorgers voor de aanvang van de sova-training geïnformeerd.

In de groepen werken we met de Kanjertraining om sociale vaardigheden te bevorderen.

Ons team en onze school zijn Kanjer gecertificeerd.