Rekenspecialist

Lenette

Mijn naam is Lenette Veneman.

Rekenspecialist, de naam zegt het eigenlijk al: ik ben gespecialiseerd op het gebied van rekenen. Wat houdt dit in?

De leerkrachten kunnen bij mij komen met vragen op het gebied van rekenen. Dit kunnen vragen zijn over de methode (hoe zorg ik dat de kinderen begrijpen wat tafelsommen zijn?), over de groep (de hele groep heeft moeite met oppervlakte berekenen, wat kan ik hieraan doen?) of over individuele kinderen (hij/zij komt niet meer met de groep mee, hoe pakken we dat aan?).

Drie keer per jaar houd ik zogeheten ‘groepsbesprekingen’ over rekenen. Ik bespreek met de leerkracht het rekenniveau van de gehele groep en de individuele kinderen. Aan de hand van deze gesprekken heb ik weer contact met onze IB-ers, Betty van den Brink en Ellen Visscher, en onze RT-er, Rina Hoxe. In overleg wordt besloten welke kinderen: a. extra hulp krijgen van de leerkracht in de klas, b. aangemeld worden voor remedial teaching. Wellicht is er extra onderzoek nodig, wanneer we het vermoeden hebben dat het kind lijdt aan dyscalculie (rekenstoornis).