Onderwijsassistent

 

Sabine

Mijn naam is Sabine Kroes.

Ik werk met veel plezier als onderwijsassistent op het speelleerplein, beneden in de hal. Het speelleerplein is met ingang van het schooljaar 2018-2019 nieuw.

Leerlingen uit de groepen 1, 2 en 3 komen allemaal minimaal 1 keer per week op het speelleerplein. Onder begeleiding zijn ze dan aan het werk met een gerichte opdracht, op het gebied van taal, rekenen of motoriek. Bent u nieuwsgierig naar hoe er gewerkt wordt op het speelleerplein?

Kom gerust eens kijken
!

   

SabineMijn naam is Niké van der Veen.

Ik werk met veel plezier elke ochtend als onderwijsassistent op de CNS in groep 4a, 4b en groep 5a. Ik begeleid individuele leerlingen, kleine groepjes leerlingen en ik help in de klas als de kinderen zelfstandig aan het werk zijn

 

 

 

 

Sara

Mijn naam is Sara Lindt-Welp

Sinds schooljaar 2018-2019 ben ik werkzaam op de CNS als onderwijsassistent in de groepen 5/6, 6 en 7. In deze groepen ondersteun ik leerlingen bij rekenen, taal en begrijpend-lezen. Dit doe ik 5 ochtenden in de week met veel plezier.