Missie & Visie

Visie op het onderwijs van de CNS 
De CNS staat voor Christelijk Nationale School.. Wij willen een open school zijn, waarin iedereen zich thuis moet kunnen voelen.
DSC02854Samen vieren we het feest van de geboorte van Jezus en ook het sterven en het opstaan van Jezus wordt herdacht. Goed onderwijs is onderwijs dat leerlingen helpt te leren voor het leven.

Wij willen onze kinderen voorbereiden op hun toekomst zodat zij nu en straks een plek in de maatschappij kunnen vinden waar zij zich kunnen handhaven en veilig voelen.
Leren is:

 1. Leren weten
 2. Leren doen 
 3. Leren samenleven
 4. Leren zijn

Bij leren weten gaat het om algemene brede kennis, intellectuele nieuwsgierigheid, leren een onafhankelijk oordeel te hebben en de gerichtheid op levenslang leren.  Bij leren doen gaat het om het geleerde in de praktijk toe te passen, het kunnen omgaan met verschillende situaties en creatief leren handelen.  Leren samenleven heeft betrekking op het ontwikkelen van het begrip voor en verbondenheid met anderen en andere culturen, empathie en kunnen omgaan met diversiteit. Het leren samen te werken en samen te leven met anderen.  Onder leren zijn wordt verstaan het ontwikkelen van het besef wie wij zijn en hoe we met elkaar omgaan.

De missie

Hoe geven we ons onderwijs?

 • We beginnen en eindigen de dag met een gebed en we vertellen de kinderen de verhalen uit de Bijbel
 • Wij gebruiken de Kanjertraining
 • Wij werken opbrengst gericht
 • Wij stellen duidelijke doelen, die zijn vastgelegd in onze groepsplannen
 • Wij kennen onze kinderen goed en brengen hun onderwijsbehoeften in kaart
 • Wij bieden de leerstof aan door middel van moderne leermethoden per vak(-gebied)
 • Wij hebben goede ondersteuning van ict
 • Wij zorgen voor een rijke leeromgeving waarbinnen kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen
 • Wij maken kinderen medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces
 • Wij hebben een goed functionerend zorgsysteem
 • Wij hebben een open en professionele communicatie met kinderen, ouders en elkaar
 • Wij hebben oog en oor voor ontwikkelingen en nieuwe inzichten op het gebied van onderwijs
 • Wij zorgen voor een goede deskundigheidsontwikkeling van leerkrachten
 • Wij hebben een goed en net gebouw en een kindvriendelijke schoolomgeving