Kunst & Cultuur

Ieder schooljaar worden er op school een aantal activiteiten ingepland in het kader van kunst- en cultuureducatie. Dit zijn activiteiten op het gebied van literatuur, cultureel erfgoed, theater- en mediakunst.

Het doel van binnenschoolse cultuureducatie is om kinderen tijdens acht jaar basisonderwijs diverse keren in aanraking te laten komen met de verschillende vormen van kunst en cultuur. De gemeente Staphorst heeft in samenwerking met alle basisscholen een programma ontwikkeld waar de scholen een keuze uit kunnen maken. Het is de bedoeling dat elke school een cultureel erfgoed activiteit en een culturele activiteit kiest per groep. De activiteiten vinden plaats in de school of op een andere locatie.

Een cultureel erfgoed activiteit is bijvoorbeeld een boerderij- of museumbezoek of een archeologie les.
Een voorbeeld van een culturele activiteit is dat er een schrijver op bezoek komt of er wordt een muziekworkshop gegeven.

De activiteiten uit het programma worden bekostigd door de Provincie Overijssel, de gemeente Staphorst en de basisscholen zelf.