Kunst & Cultuur

Elk schooljaar worden er voor iedere groep in het kader van kunst en cultuur- educatieve activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten worden georganiseerd door samen met de andere scholen in de gemeente Staphorst vorm en inhoud te geven aan het cultuur- en/of cultureel erfgoed onderwijs. De activiteiten bestaan uit één culturele activiteit en één erfgoedactiviteit. Bij een culturele activiteit kunt u denken aan een voorstelling, een workshop gegeven door een kunstenaar, waarbij bijv. sieraden of boeken worden gemaakt, of een workshop gegeven door een musicus, waarbij kinderen zelf een instrument maken. Bij een erfgoedactiviteit worden er projecten georganiseerd die te maken hebben met de directe omgeving van de kinderen. De kosten die aan de activiteiten verbonden zijn worden gefinancierd door de provincie, de gemeente Staphorst en er is een eigen bijdrage van de school. 

Daarnaast denken we na over de vorming van een doorlopende leerlijn binnen het vak beeldende vorming aan de hand van de methode: “Laat maar zien”.  Vanwege Corona zijn we hier nog niet aan toegekomen.

We willen ervoor zorgen dat de kinderen gedurende hun schoolloopbaan in aanraking komen met alle disciplines binnen cultuureducatie, dit kan in een thema of tijdens een projectweek aan bod komen. 
De volgende disciplines komen aan bod: 
Beeldende vorming, Dans, Drama, Erfgoed, Lezen en literatuur, Media educatie, Muziek

Ieder schooljaar willen wij gedurende 2 of 3 weken schoolbreed 1 discipline binnen cultuureducatie uitlichten, zodat een kind gedurende de 8 jaren op school alle onderdelen aangeboden heeft gekregen. Aan het einde van de projectweken is er een gezamenlijke afsluiting waarbij ook de ouders worden betrokken.