Klachtencommissie

Het kan voorkomen dat u een klacht heeft ten aanzien van een aspect van het onderwijs op onze school. In eerste instantie kunt u dit altijd bespreekbaar maken bij de leerkracht van uw kind. Mocht u daarna nog verder willen met uw vraag of klacht, dan kunt u terecht bij de directie van de school.
Op het moment dat u na een gesprek met de directie nog niet tevreden bent of als er iets ernstigs aan de hand is, kunt u contact opnemen met één van de vertrouwenspersonen van de school.

De vertrouwenspersoon op school is het eerste aanspreekpunt bij meldingen of klachten over ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld). Wij als vertrouwenspersonen zijn er voor zowel de leerlingen, ouders als het personeel.

U kunt de vertrouwenspersoon om hulp vragen als u een informele klacht hebt en deze met de school wilt oplossen. De vertrouwenspersoon kan u de weg wijzen, luisteren, adviseren of bemiddelen tussen u en de school.

U kunt ervan uitgaan dat wij onafhankelijk en vertrouwelijk met uw informatie omgaan.
De CNS heeft de onderstaande vertrouwenspersonen aangesteld waarmee u telefonisch contact kunt opnemen mocht u dit noodzakelijk vinden.

Dhr. F. de Weerd 06 - 11418155

Mevr. I. Knol 06 - 43749969