Huiswerk

De leerkracht zal u hierover informeren via het informatieboekje dat u aan het begin van het schooljaar ontvangt.
Vanaf groep 4 krijgen de kinderen soms oefenbladen voor rekenen, lezen of spelling mee naar huis.
Vanaf groep 5 krijgen de kinderen een samenvatting van de leerstof van de zaakvakken mee naar huis om thuis een keer door te lezen.
Vanaf groep 6 krijgen alle kinderen huiswerk mee voor de zaakvakken en Engels om te leren voor een toets. Via Parro krijgt u te horen wat er voor wanneer geleerd moet worden.
Vanaf januari vermelden we dit voor groep 7 niet meer, omdat we vinden dat kinderen vanaf deze leeftijd zelf verantwoordelijk moeten worden voor wat er geleerd moet worden.