Hoogbegaafdheid

Meer-en hoogbegaafdheid

Jolanda

In het hedendaagse onderwijs is “het omgaan met verschillen ”een centraal thema geworden en men noemt het ook wel Passend Onderwijs. De laatste jaren is er steeds meer belangstelling voor leerlingen die meer-en hoogbegaafd zijn. Uitgaande van onze visie, willen wij iedere leerling bij ons op school optimale kansen en zorg bieden.

De sociale gevolgen van hoogbegaafdheid kunnen groot zijn. Verveling, perfectionisme (inclusief faalangst), onzekerheid en hyperactiviteit zijn veelgehoorde problemen. Uit onderzoek blijkt ook dat hoogbegaafde kinderen dikwijls te maken hebben met psychosociale problemen, bv: eenzaamheid en overgevoeligheid. Het risico op onderpresteren is dan erg groot. Om dat te voorkomen, is het erg belangrijk dat het kind zich op zijn of haar eigen niveau kan ontwikkelen.
Vanuit onze visie, willen wij - in samenspraak met ouders en leerkrachten - aandacht besteden aan het herkennen, signaleren en ontwikkelen van kinderen met een hoog cognitief talent. Het is belangrijk dat er voor het meer-en hoogbegaafde kind een passend en gestructureerd onderwijsaanbod wordt gerealiseerd. We maken - binnen groepsverband - zoveel mogelijk tijd vrij om deze leerlingen extra hulp en begeleiding te bieden in de klas.

Levelwerk

Op de CNS is ervoor gekozen om deze leerlingen als verrijkingsmateriaal Levelwerk aan te bieden. Nadat de kinderen de basisstof hebben gemaakt in een compacte vorm, gaan ze zelfstandig aan de slag met de verrijkingsstof uit Levelwerk. De leerling werkt - net als de andere kinderen - in de groep en gaat dus niet naar een aparte groep of klas. Verrijken van leerstof is een aanvulling op het compacten (=overslaan van overbodige herhalings- en oefenstof) van leerstof.

Levelwerk biedt een totaalaanbod van verrijkende activiteiten op het gebied van taal/lezen en rekenen. Daarnaast biedt Levelwerk de mogelijkheid om met zelfgekozen onderwerpen aan de slag te gaan. Levelwerk is opgebouwd uit 7 levels en biedt een doorgaande lijn voor groep 3 t/m 8. Voor de groepen 1 en 2 zijn er zgn. Levelspellen (smartgames e.d.). De leerkracht is bij Levelwerk meer de coach in de begeleiding van het proces. De leerkracht geeft bij voorkeur zoveel mogelijk zelf instructie aan zijn/haar leerling(en). We kunnen volstaan met instructie 1 x per week. Daarna kunnen de leerlingen er zelfstandig mee aan het werk. Levelwerk is voor de meer-en hoogbegaafde leerling zijn/haar dagelijkse schoolwerk en mag niet worden gezien als een “koektrommel” waar je af en toe eens wat extra werk uit mag doen. De leerling moet het werken met Levelwerk ook echt aankunnen en zich verantwoordelijk voelen voor zijn/haar werk.

Jolanda van Veen - de Vries

Coördinator meer-en hoogbegaafde leerlingen