Godsdienstonderwijs

We hanteren de Bijbelmethode Startpunt als uitgangspunt voor het godsdienstonderwijs. Daarnaast hebben we een lied van de maand.
De Bijbelverhalen en het lied van de maand staan wekelijks op het CNS-Nieuws vermeld.

DSC02868Aan de kerkelijke vieringen wordt veel aandacht besteed.

Het Kerstfeest en het Paasfeest worden door de kinderen voorbereid en worden of samen met ouders/verzorgers gevierd of binnen de groepen. Ook hier geldt dat er een concrete uitnodiging via het CNS-Nieuws komt.

Dank- en Biddag krijgen bijzondere aandacht binnen de groepen. Hiervoor worden geen ouders uitgenodigd.


Er wordt om de twee jaar een Kerk- School- Gezinsdienst gepland. Het is een samenkomst, een ontmoeting, van de drie ‘opvoeDSC02961dingsplekken’ van onze kinderen. 

 Een gift voor onze naaste

Elke maandagochtend kunnen de kinderen geld meenemen voor een project.
De opbrengst wordt samen met het collectegeld van Bid- en Dankdag, de Kerst- en Paasviering besteed aan een door het team en Raad van Beheer nader in te vullen doel. De ouders/verzorgers worden op de hoogte gebracht via het CNS-Nieuws.
Naast de kortlopende projecten kennen we een langlopende verplichting: we hebben financiële hulp toegezegd aan Plan Nederland.
De eindverantwoordelijkheid van de besteding van deze gelden ligt bij de Raad van Beheer.