Externen

We maken op school gebruik van deskundigen van buitenaf. Dat kan incidenteel zijn als we iemand vragen om advies of begeleiding voor een specifiek probleem. Dat is dan meestal iemand van onze school- advies en begeleidingsdienst Centraal Nederland.
Structureel hebben we de volgende externe inzet:

  • Screening van de motoriek van de kinderen in groep 2 door fysiotherapeuten.
  • De schoolverpleegkundige onderzoekt de kinderen in groep 2 en in groep 7.
  • In het Zorg Advies Team (ZAT) worden 4 keer per jaar kinderen besproken met specifieke zorg.
  • Voor Kinderen In Echtscheidings Situaties (KIES) is er een trainingsmogelijkheid.
  • Logopedische screening wordt verzorgd door Jan Roze (logopedist).

Voor kinderen met dyslexie, met spraak- taalproblemen en of met gedragsproblemen kunnen we een beroep doen op ambulante medewerkers of externe behandelaars van onze begeleidingsdienst.