Eindtoets groep 8

De kinderen krijgen in groep 8 het advies voor het voortgezet onderwijs. De leerkrachten baseren hun advies op de resultaten van het LeerlingVolgSysteem van de afgelopen jaren en de algemene indruk van het kind. Dit advies wordt rond februari gegeven.

Alle scholen zijn sinds 2015 verplicht om een eindtoets af te nemen (periode april-mei). De eindtoets zal het gegeven advies (moeten) bevestigen.

Scholen mogen zelf een keuze maken voor een eindtoets:Cito Eindtoets, de IEP-toets of Route 8.

Wij hebben als school gekozen voor Route 8.

 

route 8