Eindtoets groep 8

De kinderen krijgen in groep 8 het advies voor het voortgezet onderwijs. De leerkrachten baseren hun advies op de resultaten van het LeerlingVolgSysteem van de afgelopen jaren en de algemene indruk van het kind. Dit advies wordt rond februari gegeven.

Alle scholen zijn sinds 2015 verplicht om een eindtoets af te nemen (periode april-mei). De eindtoets zal het gegeven advies (moeten) bevestigen.

Scholen mogen zelf een keuze maken voor een eindtoets:Cito Eindtoets, de IEP-toets of Route 8.

Wij hebben als school gekozen voor Route 8.

 

Route 8

jaar

schoolscore

landelijke score

2021 (Route 8)

209

208

2020  (Route 8)

niet afgenomen, i.v.m. Corona

2019  (Route 8)

206.9

204

2018  (Route 8)

203

206

2017  (Route 8)

217

206

De opbrengsten van de school worden door de inspectie afgelezen aan de scores van
Route 8. Hoewel wij van mening zijn dat deze scores ondergeschikt zijn aan de juiste plek voor het kind in het vervolgonderwijs, geven we hierbij de schoolscores van de afgelopen 4 jaar aan ten opzichte van de landelijke score, omdat de wetgeving dit vraagt.
De Route 8 scores worden getalsmatig uitgedrukt.  

 

route 8