Dyslexie beleid

Leesproblemen en Dyslexie

In ons land heeft ongeveer 10% van de kinderen op de basisschool moeite met leren lezen. Het is voor de leerkracht belangrijk om leesproblemen zo vroeg mogelijk op te sporen en proberen te verhelpen om grotere problemen te voorkomen. Het Expertisecentrum Nederlands heeft daartoe het protocol “Leesproblemen en Dyslexie” opgesteld. Dit is een stappenplan voor de school om zo vroeg mogelijk lees- en spellingproblemen te onderkennen en aan te pakken. We hanteren nu een Dyslexie Volg Document (DVD). Hierin worden leerling- en toetsgegevens opgeslagen van kinderen die mogelijkerwijs dyslexie zouden kunnen hebben. In de loop van de basisschooltijd zal duidelijk worden of er al dan niet sprake is van dyslexie.

Als er bij een kind dyslexie is vastgesteld, krijgt het een dyslexieverklaring. Hierdoor heeft het kind recht op enkele faciliteiten, zoals meer tijd bij het maken van een toets. Teksten mogen, indien nodig, worden vergroot en/of voorgelezen en kinderen mogen gebruik maken van het computerprogramma Kurzweil. De kinderen hebben hiervoor een eigen laptop beschikbaar. De dyslexieverklaring blijft geldig en kan meegenomen worden naar het voortgezet onderwijs.