Instroom van kinderen

 Alle kinderen die 4 jaar zijn geworden, worden in groep 1 geplaatst. Kinderen die binnen twee weken na de start van het nieuwe cursusjaar 4 jaar worden, zijn hele dagen welkom vanaf de eerste schooldag na de zomervakantie. In overleg met hun ouders/verzorgers zien we graag dat kinderen die in december 4 jaar zijn geworden in januari op school komen. Kinderen die kort voor de zomervakantie 4 jaar worden, heten we graag welkom na de zomervakantie.

Voorafgaande aan de vierde verjaardag worden de kinderen twee keer een dagdeel uitgenodigd om ‘kennis te maken’. Voor de zomervakantie worden meerdere kinderen tegelijk uitgenodigd om kennis te maken met (een deel van) hun nieuwe groep. Afhankelijk van het aantal 4 jarige kinderen wat gaat instromen gedurende een schooljaar, kan het bestuur een keus maken in de organisatie.